4 فروردین 1397
صفحه اصلی

ISIS در افغانستان است، اما آنها واقعا چه کسانی هستند؟

این 8217 سال تنها یک و نیم سال از زمان تشکیل گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و سوریه یکی از بزرگترین شهرهای عراق را در بر گرفت و یک خلافت را در سرزمین های سرزمینی که در دو کشور برگزار می شد، به دست گرفتند. از آن به بعد جنگجویان خارجی به پیوستن به این درگیری و ابوبکر البغدادی، رهبر داعش 8217، الهام بخش وفاداری از شورشیان مشتاق و گروه های متخاصم گروه های ستیزه جویان در کشورهایی مانند مصر و یمن و لیبی و همچنین گروه هایی از قبیل نیجریه، 8217، بوکو حرام، اکنون به نظر می رسد ISIS متحد جنگجویان در حال به دست آوردن اف