4 فروردین 1397
صفحه اصلی

در مبارزه علیه ISIS یک سناریو از دست دادن در معرض خطر برای غرب است

ISIS در حدود یک چهارم قلمرو خود را که یک بار در عراق و سوریه برگزار شده، از دست داده است. فرماندهان مهم در حملات هوایی جان خود را از دست دادند که تقریبا 20 هزار جنگجوی آن کشته شده اند. این گروه از گروگان های دشمن استفاده می کند تا از گرو گذاشتن یا جاسوسی عمومی برای تبلیغ اهداف: نام تجاری ISIS نیاز به حملات مواجهه در پاریس بیروت و در برابر یک هواپیمای روسی در طول سه هفته گذشته 8212 که همه آنها ISIS ادعا کرده اند اعتبار 8212 به آنها داده است که در زمانی که ISIS در مواجهه با شکست در میدان جنگ است موفقیت خود را در قابل توجه اهداف فراتر از قلمرو است