4 فروردین 1397
صفحه اصلی

درون ساخت "ترور در سایگون کوچولو"

AC Thompson left and Richard Rowley Right Photo ریچارد روولی Anjali Kamat سی سال پیش یک افسر دریایی سابق نیروی دریایی ویتنام جنوبی تلاش کرد تا جنگ ویتنام را با ارتش چریکی در جنگل تایلندی راه اندازی مجدد کند. در امریکا در نهایت گروهش با یک گروه مرگ در خاک ایالات متحده ارتباط برقرار خواهد شد که خبرنگاران را خفه می کند که یا مأیوس شده اند یا دیدگاه های کمونیستی طرفدار دارند. این ممکن است مانند داستان های جنگ سرد به نظر برسد اما زمانی که AC Thompson و Richard Rowley شروع به جستجو کردند به درون