4 فروردین 1397
صفحه اصلی

تماشا کنید که یک عضو کانون آزادی چه چیزی را در انتخابات رای دهندگان آمریکای لاتین مشاهده می کند

در پی بلندپرواز سخنرانی جان بئنر 8217 در ماه گذشته اعلام کرد که او 8217 نفر از مجلس کنگره پیروی خواهد کرد. جمهوریخواهان در حال حاضر به دنبال یافتن رهبری جدید کنگره هستند اما حزب مواجه با بحث های طولانی مدت داخلی است و همچنین در میان آنها چگونگی تعامل با آمریکا 8217 تعداد روزافزون رای دهندگان لاتین 8212 یک بلوک که در انتخابات 2012 با رئیس جمهور باراک اوباما به 71 درصد رسیده است، رقیب جمهوری خواه او، میت رامنی تنها 29 درصد از این رای را به دست آورد در حال حاضر در بمباران مهاجرت 8212 یک مستند ویژه دو ساعته ارائه شده توسط FR