4 فروردین 1397
صفحه اصلی

وراثت

یک جعبه نوت بوک دو نوار کاست سی و شش سنت این فیلم سازان کن Dornstein نگه داشته است از برادرش 8217 مرگ در سال 1988 بمب گذاری پرواز Pan Am 103 این یک روش فوق العاده ای بود برای از دست دادن یک عزیز، اما کن 8217 داستان در مورد این مجموعه ای از اکتشاف از دست دادن است که به مراتب بیشتر جهانی است. برای شروع، روی زیر کلیک کنید